Ana Estela i Gallach
No aprofitaré el moment per justificar extensament el que em sembla aquesta absurditat de què els alumnes recuperen extraordinàriament en un parell de setmanes les assignatures no superades durant 10 mesos. Certament és una tasca extraordinària el que es demana als estudiants i per a la qual l'Administració usa als mestres com jo. Segurament seria raonable en una escola memorística, de continguts mínims, pensada per a una classe treballadora que tan sols devia saber les quatre regles i una mica a llegir. Però està lluny del que significa aprendre a una escola ben diferent com és l'actual, Sr. Ministre. Aquest residu del passat ens posa en la conjunctura contradictòria de tenir que fer possible l'impossible i com que els i les mestres no fem el que volem, Sra Consellera, el que considerem adequat segons el nostre criteri i saber fer professional i el de l'equip docent al que pertanyem, sinó el que l'Administració educativa ens obliga a fer, doncs ací vos deixe aquesta proposta sense ànim de desanimar-vos, sinó de fer possible l'impossible.


La prova contindrà  com a continguts mínims 3 exercicis:

  1. Un exercici de lògica per analitzar la solidesa d'un argument deductiu
  2. Una dissertació o exercici d'argumentació en forma de pregunta extensa sobre un tema dels treballats durant el curs.
  3. Un resum d'un text expositiu o argumentatiu, segons les orientacions donades en classe. 
El temari compren tots els temes i materials utilitzats durant el curs. 

Criteris d'avaluació: 
  • Els alumnes han de superar totes les proves de l'exercici de recuperació. Seran qualificades sobre 10 totes elles. 
  • Sols es podrà obtenir la qualificació de SUFICIENT si es superen totes les preguntes de la prova. 
El dia i hora de la prova serà informat al calendari de recuperacions del centre. 

0 comentaris | edit post
Reaccions:  
Ana Estela i Gallach
Aquest és el llistat provisional dels alumnes que han de recuperar el control de la tercera avaluació per no superar la condició mínima. Alguns podrien renunciar a la recuperació i assumir una compensació de la nota amb la resta dels instruments.

1A

Jose Cosme
Miguel Mas
Paloma Granero
Carina Popa compensable
Clàudia Selma compensable
Juan Sánchez compensable
Alex Tenorio

1B
Jorge Toribio
Adrià Guillem
Sara Chirivella
Jorge Monforte

1C
Dani Llàcer compensable
Guillem Algueró
Jose V. Bertó
Josep Lajara compensable
Pablo Tarazona compensable


0 comentaris | edit post
Reaccions:  
Ana Estela i Gallach
Vos deixe la primera part de les fitxes que utilitzarem per aquest tema.

 


Etiquetes de comentaris: , 0 comentaris | edit post
Reaccions:  
Ana Estela i Gallach
Acadèmia platònica d'Atenes.
Sòcrates a la dreta i Plató a l'esquema de la imatge.

En aquesta entrada recopilaré alguns materials que vos poden servir per al control sobre Filosofia Antiga.

Aquest tindrà dues parts: 
-  una part teòrica que inclou els continguts dels presocràtics (Tales, Heràclit, Parmènides i Pitàgores), de la vida i el pensament de Sòcrates i dels sofistes que disputaven amb ell i que tingueren molta importància en la vida política de l'Atenes del s.V a. C i en el desenvolupament de la filosofia posterior de Plató, el de les esquenes amples - com el coneixien en la ciutat-.
-   una part pràctica on caldrà fer un resum d'un text expositiu o argumentatiu d'acord a les indicacions treballades en classe. A la pregunta s'indicarà la tipologia textual. 

Els materials que podeu utilitzar a més a més dels que hi disposeu i amb els que preparareu el treball de grup són:


FIL-EX. EL LABERINTO Y EL HILO DE ARIADNA (explicació i exercicis) 

Sòcrates i sofistes. http://filex.es/historia/hftema2/

SLIDESHARE (presentacions)Sócrates y sofistas from minervagigia

YOUTUBE (animacions)

Ana Estela i Gallach
Comencem un nou tema. Deixem a un costat la discussió sobre la ciència i la pseudo-ciència per entrar en altre aspecte del tema. Què és el pensament humà? Quines són les seues modalitats, en general? Què és la filosofia i quin és el seu paper?

Ací tindreu a poc a poc els materials que ens serviran per conduir el tema. Entreu, descarregueu i a imprimir.

Etiquetes de comentaris: , 0 comentaris | edit post
Reaccions:  
Ana Estela i Gallach

Qui són els PAPALAGI? Són un nou virus, un bacteri ... una nova tribu de l'Amazones? Mireu el vídeo següent i en trobareu la resposta.Mirar als altres pobles, estudiar-los ens ajuda a comprendre'ls a ells i també a nosaltres mateixos. El contacte amb altres pobles sempre ha estat una rica oportunitat per als humans. Però, quines són les maneres de mirar? Podem ser objectius a les nostres opinions sobre els altres? Cap una ciència de les cultures humanes o aquest és simplement el territori de l'opinió i el subjectivisme? A través de la lectura de ¡Tan iguales, tan diferentes! de Vicente Vilana, que trobareu al llibre LECTURES PER A ESTRENARSE EN FILOSOFIA, Ed. Diálogo, podreu respondre alguns d'aquestos interrogants i consolidar alguns procediments bàsics de treball filosòfic.

Ací vos deixe el material que necessiteu per escriure el vostre comentari filosòfic.

  1. L'assaig de Vicente Vilana
  2. L'objectiu, descripció i criteris d'avaluació del treball
El treball és individual i OBLIGATÒRIAMENT ha de ser lliurat en paper el dia 5 d'abril en classe. 
Ana Estela i Gallach

Una propietat essencial dels ENUNCIATS és la veritat. D'acord a ella els enunciats es classifiquen en diferents tipus com hem estudiat a classe. 

Ara et proposem alguns exercicis per consolidar la comprensió d'aquestos abstractes conceptes.

Activitat 1


Ompli aquesta graella de manera clara i concisa.

Activitat 2

Completa l'exercici. Hauràs de descarregar-lo al teu ordinador per poder-lo executar directament o imprimir-lo. FES CLIC.
Etiquetes de comentaris: , , 3 comentaris | edit post
Reaccions:  
Related Posts with Thumbnails

Vinyetes filosòfiques

Blocs alumnes 08-09

Blocs alumnes 09-10