Ana Estela i Gallach
Acadèmia platònica d'Atenes.
Sòcrates a la dreta i Plató a l'esquema de la imatge.

En aquesta entrada recopilaré alguns materials que vos poden servir per al control sobre Filosofia Antiga.

Aquest tindrà dues parts: 
-  una part teòrica que inclou els continguts dels presocràtics (Tales, Heràclit, Parmènides i Pitàgores), de la vida i el pensament de Sòcrates i dels sofistes que disputaven amb ell i que tingueren molta importància en la vida política de l'Atenes del s.V a. C i en el desenvolupament de la filosofia posterior de Plató, el de les esquenes amples - com el coneixien en la ciutat-.
-   una part pràctica on caldrà fer un resum d'un text expositiu o argumentatiu d'acord a les indicacions treballades en classe. A la pregunta s'indicarà la tipologia textual. 

Els materials que podeu utilitzar a més a més dels que hi disposeu i amb els que preparareu el treball de grup són:


FIL-EX. EL LABERINTO Y EL HILO DE ARIADNA (explicació i exercicis) 

Sòcrates i sofistes. http://filex.es/historia/hftema2/

SLIDESHARE (presentacions)Sócrates y sofistas from minervagigia

YOUTUBE (animacions)

Tamara Giner
Etiquetes de comentaris: , 0 comentaris | edit post
Reaccions:  
Ana Estela i Gallach
Font
Les arts de la seducció són moltes i complexes, però una de les ferramentes més virtuoses és el nostre llenguatge. El nostre cos, els gestos, l'entonació de les paraules són mecanismes amb els quals intentem persuadir als altres per acostar-los als nostres interessos i idees.

Els sofistes, els educadors dels ciutadans atenesos a l'originària democràcia del segle V a C., defensaren que, no un altra sinó aquesta era la única utilitat del llenguatge humà: la paraula no podia descriure la realitat, la veritat sinó sols seduir als altres, inclinar-los a la nostra perspectiva, posar-los del nostre costat. No se li escaparà a ningú de vosaltres la multitud d'avantatges que podem aconseguir amb aquest ús del llenguatge... El problema és que els altres també les utilitzen i tal vegada de manera més conscient i experta que nosaltres, de tal manera que acabem fent, comprant i pensant el que a ells i elles els interessa. 

No entrarem ara a la forta crítica de Plató contra els sofistes i la seua defensa de la veritat contra la seducció, sinó que descobrirem algunes trampes i enganys típics del nostre llenguatge persuassiu, que els lògics anomenen fal.làcies, per què no vos enganyen ni vos deixeu enganyar.


Vos propose el següent PRODUCTE FINAL

UN VÍDEO DE PRESES FALSES!

Organització: Grups de 2/3 alumnes amb diferents competències.

Quin serà el tema d'aquest vídeo?  Les fal.làcies en la societat actual.

Quin és l'objectiu? Mostrar que les fal.làcies estan presents en la vida quotidiana: en la publicitat, als discursos polítics, a les nostres converses, a la literatura i a les discusions diàries per conscienciar d'aquestos enganys argumentatius amb els quals ens manipulen i manipulem als altres.
 • En concret el vostre vídeo ha de mostrar i explicar 3 fal.làcies. Podeu usar material real o fictici. Es possible inventar aquestos "moments audiovisuals" d'un spot, un diàleg, un miting o discurs polític o simplement buscar els fragments o imatges reals.
 • El vídeo tindrà sempre dues parts: les preses falses i l'explicació de les incorreccions argumentatives o fal.làcies que es cometen per part dels alumnes. 

Tasques:
Hi ha una tasca prèvia d'investigació i estudi de les fal.làcies que vos ha de conduir a seleccionar sobre quines 3 aneu a treballar. 
Necessitareu llegir, resumir i comprendre les fal.làcies per poder desprès usar aquesta informació al vídeo.

Recursos:
Llibre de Filosofia, ed. Diálogo. Vol. I.
Angelus Novus
Bípedos implumes buscan logos
El viaje a Grecia al capítol 4 en Falacias.
Dissenyareu el vostre audiovisual segons una idea prèvia -si usareu materials reals o ficticis-. Finalment haureu de gravar o muntar tot el material. Els vídeos els publicarem al bloc dels alumnes.


Dossier de treball
Rúbrica per a l'avaluació del treball


Etiquetes de comentaris: , , 0 comentaris | edit post
Reaccions:  
Ana Estela i Gallach

Ací teniu una animació que vos ajudarà a seguir el procediment per saber si un argument deductiu és un bon argument, és a dir, si és un argument sòlid. 
Etiquetes de comentaris: , 0 comentaris | edit post
Reaccions:  
Ana Estela i Gallach
Per repassar tota la primera part del tema, ací en teniu un grapat d'exercicis d'autoavaluació, que podreu  fer on-line o descarregant els arxius al vostre ordinador,segons el cas. Una vegada descarregat, obriu l'arxiu i... a treballar!


 Prova ara amb totes aquestes activitats. DESCARREGA-LES A L'ORDINADOR!!
 1.  Enunciats 
 2. Consistència I
 3. Consistència II
 4. Impossible I
 5. Allò impossible II
 6. Tautologies
 7. Necessitat i contigència
 8. Premisses i conclusions I
 9. Premisses i conclusions II
 10. Tipus d'arguments.
 11. Deducció i inducció
 12. Fal.làcies i en Filòpolis
 13. Fal.làcies II en Filoètica
Etiquetes de comentaris: , 0 comentaris | edit post
Reaccions:  
Ana Estela i Gallach
Ací vos deixe la presentació de diapositives del Tema 1. Enraonar que estava incrustada en Glogster. Malhauradament aquesta ferramenta gratuïta ha decidit comercialitzar els seus serveis i els nostres materials de lògica (EL JARDÍ DE LA LÒGICA) presenten dificultats que no podem solucionar. Es una llàstima que els interessos comercials siguen més importants que els educatius, o millor encara, que es faça negoci milionari amb l'educació privatitzant aquestes ferramentes que han dinamitzat i fet molt més interactives les aules de mig món quan eren gratuïtes. Buscarem alternatives per a l'alumnat amb la intenció de fer universal el coneixement i que les classes socials no siguen més una escletxa insuperable per a molts joves. Es una llàstima també, però de tipus més personal, no poder aprofitar tot el treball fet en aquest mural, que, pense, ens havia quedat prou bonic i amb bons recursos per als estudiants que s'inicien en la lògica. 

Rescate ací la presentació per a vosaltres.Etiquetes de comentaris: , , 0 comentaris | edit post
Reaccions:  
Ana Estela i Gallach
En aquesta presentació de diapositives exposem detingudament la diferència entre el senyal i el símbol. Hem descobert que el llenguatge simbòlic té una relació molt íntima amb el nostre pensament. Serveix per expressar el que pensem més enllà de les experiències viscudes, que són individuals, concretes. Alguns exemples vos ajudaran a fixar totes aquestes noves idees sobre el llenguatge simbòlic i el símbols.

A partir del que has après sobre la naturalesa dels símbols i sabent de la seua importància a la vida humana, a la nostra cultura, escolta atentament el següent vídeo que reconstrueix un relat del Premi Nobel argentí Jorge L. Borges titulat Funes el Memoriós i pensa: 


Diries que Funes és una persona amb altes capacitats cognitives, un superdotat? Utilitza per a la teua argumentació voluntària tota la informació subministrada per la investigació científica.Related Posts with Thumbnails

Vinyetes filosòfiques

Blocs alumnes 08-09

Blocs alumnes 09-10