Ana Estela i Gallach

Ací teniu una animació que vos ajudarà a seguir el procediment per saber si un argument deductiu és un bon argument, és a dir, si és un argument sòlid. 
Etiquetes de comentaris: , 0 comentaris | edit post
Reaccions:  
Ana Estela i Gallach
Per repassar tota la primera part del tema, ací en teniu un grapat d'exercicis d'autoavaluació, que podreu  fer on-line o descarregant els arxius al vostre ordinador,segons el cas. Una vegada descarregat, obriu l'arxiu i... a treballar!


 Prova ara amb totes aquestes activitats. DESCARREGA-LES A L'ORDINADOR!!
 1.  Enunciats 
 2. Consistència I
 3. Consistència II
 4. Impossible I
 5. Allò impossible II
 6. Tautologies
 7. Necessitat i contigència
 8. Premisses i conclusions I
 9. Premisses i conclusions II
 10. Tipus d'arguments.
 11. Deducció i inducció
 12. Fal.làcies i en Filòpolis
 13. Fal.làcies II en Filoètica
Etiquetes de comentaris: , 0 comentaris | edit post
Reaccions:  
Ana Estela i Gallach
Ací vos deixe la presentació de diapositives del Tema 1. Enraonar que estava incrustada en Glogster. Malhauradament aquesta ferramenta gratuïta ha decidit comercialitzar els seus serveis i els nostres materials de lògica (EL JARDÍ DE LA LÒGICA) presenten dificultats que no podem solucionar. Es una llàstima que els interessos comercials siguen més importants que els educatius, o millor encara, que es faça negoci milionari amb l'educació privatitzant aquestes ferramentes que han dinamitzat i fet molt més interactives les aules de mig món quan eren gratuïtes. Buscarem alternatives per a l'alumnat amb la intenció de fer universal el coneixement i que les classes socials no siguen més una escletxa insuperable per a molts joves. Es una llàstima també, però de tipus més personal, no poder aprofitar tot el treball fet en aquest mural, que, pense, ens havia quedat prou bonic i amb bons recursos per als estudiants que s'inicien en la lògica. 

Rescate ací la presentació per a vosaltres.Etiquetes de comentaris: , , 0 comentaris | edit post
Reaccions:  
Ana Estela i Gallach
En aquesta presentació de diapositives exposem detingudament la diferència entre el senyal i el símbol. Hem descobert que el llenguatge simbòlic té una relació molt íntima amb el nostre pensament. Serveix per expressar el que pensem més enllà de les experiències viscudes, que són individuals, concretes. Alguns exemples vos ajudaran a fixar totes aquestes noves idees sobre el llenguatge simbòlic i el símbols.

A partir del que has après sobre la naturalesa dels símbols i sabent de la seua importància a la vida humana, a la nostra cultura, escolta atentament el següent vídeo que reconstrueix un relat del Premi Nobel argentí Jorge L. Borges titulat Funes el Memoriós i pensa: 


Diries que Funes és una persona amb altes capacitats cognitives, un superdotat? Utilitza per a la teua argumentació voluntària tota la informació subministrada per la investigació científica.Ana Estela i Gallach
No aprofitaré el moment per justificar extensament el que em sembla aquesta absurditat de què els alumnes recuperen extraordinàriament en un parell de setmanes les assignatures no superades durant 10 mesos. Certament és una tasca extraordinària el que es demana als estudiants i per a la qual l'Administració usa als mestres com jo. Segurament seria raonable en una escola memorística, de continguts mínims, pensada per a una classe treballadora que tan sols devia saber les quatre regles i una mica a llegir. Però està lluny del que significa aprendre a una escola ben diferent com és l'actual, Sr. Ministre. Aquest residu del passat ens posa en la conjunctura contradictòria de tenir que fer possible l'impossible i com que els i les mestres no fem el que volem, Sra Consellera, el que considerem adequat segons el nostre criteri i saber fer professional i el de l'equip docent al que pertanyem, sinó el que l'Administració educativa ens obliga a fer, doncs ací vos deixe aquesta proposta sense ànim de desanimar-vos, sinó de fer possible l'impossible.


La prova contindrà  com a continguts mínims 3 exercicis:

 1. Un exercici de lògica per analitzar la solidesa d'un argument deductiu
 2. Una dissertació o exercici d'argumentació en forma de pregunta extensa sobre un tema dels treballats durant el curs.
 3. Un resum d'un text expositiu o argumentatiu, segons les orientacions donades en classe. 
El temari compren tots els temes i materials utilitzats durant el curs. 

Criteris d'avaluació: 
 • Els alumnes han de superar totes les proves de l'exercici de recuperació. Seran qualificades sobre 10 totes elles. 
 • Sols es podrà obtenir la qualificació de SUFICIENT si es superen totes les preguntes de la prova. 
El dia i hora de la prova serà informat al calendari de recuperacions del centre. 

0 comentaris | edit post
Reaccions:  
Ana Estela i Gallach
Aquest és el llistat provisional dels alumnes que han de recuperar el control de la tercera avaluació per no superar la condició mínima. Alguns podrien renunciar a la recuperació i assumir una compensació de la nota amb la resta dels instruments.

1A

Jose Cosme
Miguel Mas
Paloma Granero
Carina Popa compensable
Clàudia Selma compensable
Juan Sánchez compensable
Alex Tenorio

1B
Jorge Toribio
Adrià Guillem
Sara Chirivella
Jorge Monforte

1C
Dani Llàcer compensable
Guillem Algueró
Jose V. Bertó
Josep Lajara compensable
Pablo Tarazona compensable


0 comentaris | edit post
Reaccions:  
Ana Estela i Gallach
Vos deixe la primera part de les fitxes que utilitzarem per aquest tema.

 


Etiquetes de comentaris: , 0 comentaris | edit post
Reaccions:  
Related Posts with Thumbnails

Vinyetes filosòfiques

Blocs alumnes 08-09

Blocs alumnes 09-10