Els treballs i els dies en Florida CES naix a l’abril de 2009 amb la intenció de mostrar les produccions de l’alumnat de Filosofia del centre tot i utilitzant les TIC’s. Feia alguns cursos ja, que el dia de la festa de tancament del curs, em resultava ben complicat mostrar a les famílies i a la resta del centre les produccions que hi venien fent a l'assignatura de Filosofia de primer de batxillerat. Prou era digital i les experiències de muntar el canó al passadís i altres per l'estil, no havien estat molt satisfactòries. La descoberta de l'univers dels blocs i que la meua companya i amiga Empar Gallego haguera ja desenvolupat un web en tant sols unes vacances de Nadal, m'animarem a iniciar-me el dimecres de Setmana Santa a migdia quan l'escola es quedà deserta als misteris de l'html.


En tant sols dos mesos, satisfeta amb les possibilitats que em donava per mostrar als alumnes, a les famílies i a la blogosfera el treball que hi feien a l'assignatura i un poc entrenada a l'ús de Blogger, utilitzarem el bloc per ensenyar a l'alumnat com usar aquesta ferramenta per a realitzar un projecte de treball cooperatiu sobre llibres de lectura filosòfica. Així doncs, Els treballs i els dies, que naixqué per ser un mostrari del quefer d'una mestra de filosofia i els seus alumnes, s'havia fet nodrissa. El producte d'aquella primera experiència va ser emocionant i el podeu consultar al menú lateral o ACÍ  i a més a més, vaig descobrir les grans virtualitats educatives de l'ús d'aquesta ferramenta a l'hora de:

  1. Publicar les orientacions i recursos dels projectes de treball
  2. Supervisar tot el procés de treball de l'alumnat
  3. Orientar les tasques per a la millora continuada del treball
  4. Comunicar l'avaluació qualitativa del producte final
  5. Compartir de manera permanent tot l'aprenentatge realitzat amb la comunitat educativa
A la fi del curs comencí a esbrinar alguns objectius pedagògics nous amb els quals redefinir el projecte, tenint com a idea-força que Els treballs i els dies havia de convertir-se en una de les ferramentes centrals de l'aprenentatge de la filosofia en 1er de Batxillerat des dels inicis del curs i que els alumnes que ja s'havien iniciat al curs 08-09 continuarien usant aquest recurs a través d'altre bloc FILOSOF-ART, que comencí també en abril-maig del 2009 com a repositori de materials sobre Nietzsche per als alumnes de 2on de Batxillerat.

Enguany els objectius del bloc Els treballs i els dies són:
  1. Comunicar la documentació general de l'assignatura i especialment dels processos d'avaluació i recuperació
  2. Agilitzar la comunicació professor-alumnat a través d'un xat durant períodes lectius i també durant els vacacionals.
  3. Engrescar a l'alumnat al treball filosòfic a través de l'ús de les noves tecnologies i dels mitjans de comunicació tradicionals via internet
  4. Subministrar orientacions i materials per a la realització d'activitats de motivació, recerca, anàlisi de la realitat i crítica racional mitjançant l´us de les noves tecnologies i el treball cooperatiu
  5. Facilitar la realització de projectes de treball interdisciplinar entre l'assignatura d'Història del Món Contemporani i Filosofia i Ciutadania en 1er Batxillerat d'Humanitats i Socials.
Els treballs i els dies ja té molts fills i filles al món de la blogosfera. S'ha convertit en tot un planeta. Prou objectius estan en marxa i altres ja bullen al meu cap. L'experiència és molt rica i engrescadora per a tothom, però sobre tot estem aconseguint el que era el més important de tot: APRENDRE A PENSAR TOT@S PLEGATS.
| edit post
Related Posts with Thumbnails

Vinyetes filosòfiques

Blocs alumnes 08-09

Blocs alumnes 09-10

Blocs 1A

Blocs 1B

Blocs 1 C

G0: Anglès

G1: BT i CCSS

G2: Salut i CCSS