Aquesta zona estarà dedicada al procés d'avaluació (exàmens, criteris de correcció, models de controls, etc.)
  1. Model de control d'un tema
  2. Model de control de lectura
  3. Criteris de correcció del control del tema 1
  4. Avaluar el treball de grup i les exposicions orals
  5. Rúbrica per avaluar un debat sobre un tema
  6. Revisió trimestral del funcionament a l'assignatura 
| edit post
Related Posts with Thumbnails

Vinyetes filosòfiques

Blocs alumnes 08-09

Blocs alumnes 09-10

Blocs 1A

Blocs 1B

Blocs 1 C

G0: Anglès

G1: BT i CCSS

G2: Salut i CCSS