Ana Estela i Gallach
No aprofitaré el moment per justificar extensament el que em sembla aquesta absurditat de què els alumnes recuperen extraordinàriament en un parell de setmanes les assignatures no superades durant 10 mesos. Certament és una tasca extraordinària el que es demana als estudiants i per a la qual l'Administració usa als mestres com jo. Segurament seria raonable en una escola memorística, de continguts mínims, pensada per a una classe treballadora que tan sols devia saber les quatre regles i una mica a llegir. Però està lluny del que significa aprendre a una escola ben diferent com és l'actual, Sr. Ministre. Aquest residu del passat ens posa en la conjunctura contradictòria de tenir que fer possible l'impossible i com que els i les mestres no fem el que volem, Sra Consellera, el que considerem adequat segons el nostre criteri i saber fer professional i el de l'equip docent al que pertanyem, sinó el que l'Administració educativa ens obliga a fer, doncs ací vos deixe aquesta proposta sense ànim de desanimar-vos, sinó de fer possible l'impossible.


La prova contindrà  com a continguts mínims 3 exercicis:

  1. Un exercici de lògica per analitzar la solidesa d'un argument deductiu
  2. Una dissertació o exercici d'argumentació en forma de pregunta extensa sobre un tema dels treballats durant el curs.
  3. Un resum d'un text expositiu o argumentatiu, segons les orientacions donades en classe. 
El temari compren tots els temes i materials utilitzats durant el curs. 

Criteris d'avaluació: 
  • Els alumnes han de superar totes les proves de l'exercici de recuperació. Seran qualificades sobre 10 totes elles. 
  • Sols es podrà obtenir la qualificació de SUFICIENT si es superen totes les preguntes de la prova. 
El dia i hora de la prova serà informat al calendari de recuperacions del centre. 

edit post
Reaccions:  
0 Responses

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts with Thumbnails

Vinyetes filosòfiques

Blocs alumnes 08-09

Blocs alumnes 09-10

Blocs 1A

Blocs 1B

Blocs 1 C

G0: Anglès

G1: BT i CCSS

G2: Salut i CCSS