Ana Estela i Gallach
COMENCEM PEL FINAL ...

FITES ESTIUENQUES (en concret el 12 de juliol a les 9 del matí)   
Un grupet d'alumnat de primer tindrà opció de recuperar de nou els continguts de la tercera avaluació en el dia i la data indicada dalt. Cal recuperar els 3 temes del vol. 2 del llibre de text, que es corresponen amb el temari de Lógica, Gnoseologia i Models del saber.
I per favor ... dediqueu-li el temps o vos quedarà pendent tota l'assignatura per al curs vinent. Aquesta és una bona oportunitat i cal aprofitar-la.

RECUPERACIONS EN SETEMBRE 

A la pestanya superior de DOCUMENTACIÓ en teniu la Presentació de l'assignatura 09/10 que vos ha de servir de referència del temari i materials. Sols cal tenir present que vos examinareu dels temes 1,2,4,5,6, 10,11 i 12 d'acord als títols i materials que hi figuren, més tots els materials que hi ha disponibles al bloc de l'assignatura i als vostres propis blocs.

Tema 1 i 2. Han estat treballats a partir de les lectures El mico destronat i ¡Tan iguales, tan diferentes!. Cliqueu als títols i trobareu les orientacions dels continguts i procediments, el model del control i tota mena d'instruccions sobre com preparar aquestos dos temes amb èxit. També podeu acudir a les pàgs. 29-31 del vol. III del llibre de text i a la presentació de power point El hombre como ser cultural.
Tema 4,5 i 6. Es corresponen amb el temari d'Ètica i Filosofia política. El material és el volum III del llibre de text de Diálogo. Cal repassar:
 •  Diferència entre moral i ètica
 • Concepte de valor i norma moral. Altres tipus de normes
 • La llibertat. Llibertat interna (moral) i externa (política o social)
 • Llibertat o determinisme: tipus de determinisme biològic i ambiental
 • Responsabilitat i consciència moral o del bé. Intel.lectualisme moral o emotivisme.
 • La valoració moral: significat de moral, immoral i amoral.
 • La justificació dels actes moral: Etiques teleològiques i deontològiques. Etica d'Aristòtil, Hedonisme, Utilitarisme, Ètica deontològica de Kant.
 • Diferència entre felicitat individual i Justícia o felicitat política.
 • Modalitats de justícia: distributiva i commutativa. El terme mig d'Aristòtil. Igualtat i llibertat.
 • Models socials i polítics: liberalisme, socialisme i socialdemocràcia
 • Globalització: concepte, problemes econòmics, socials i mediambientals. Solucions i valoració ètica
Tema 10. Es el tema sobre la racionalitat teòrica i la Lògica del vol. I del llibre de text. També teniu prou de material  de Lógica al bloc per revisar les nocions bàsiques de:
 • Funcions de la racionalitat. Conceptes, proposicions, raonaments. 
 •  Operadors lògics i formalització d'enunciats. Simbologia.
 • La veritat dels enunciats: Contingencia, contradicció i tautologia. 
 • Argumentació: parts i tipologia. Els arguments deductius i inductius: diferències. 
 • La validesa o solidesa dels arguments deductius: veritat empírica i correcció lògica. Les regles i principis lògics bàsics.
Tema 11. Correspon a la part de Gnoseologia o Filosofia del coneixement. Es important que utilitzeu la presentació interactiva per revisar i ampliar desprès d'estudiar. Els continguts són:
 • Concepte de coneixement i tipus: coneixement de coses o proposicional (saber). Condicions del saber.
 • Creència, opinió, certesa i dubte.
 • Els diferents usos del terme "veritat". Us epistemològic, moral i ontològic. Diferències.
 • Teories de la veritat. Diferències fonamentals entre correspondència, coherència i pragmatisme.
 • Corrents gnoseològiques sobre la possibilitat del coneixement: dogmatisme,escepticisme i tipus, relativisme i criticisme.
 • Corrents gnoseològiques sobre la fonamentació del coneixement: racionalisme, empirisme i apriorisme kantià.
Tema 12. Es el tema sobre els orígens del pensament racional en la cultura occidental. Correspon al tema 3 del vol. I del llibre de text. Cal revisar:
 • Diferència entre el mite i el logos o pensament racional. 
 • Causes econòmiques, socials, polítiques i culturals del naixement de la filosofia a la Jònia. 
 • El pensament dels presocràtics: problema fonamental i solucions de Tales, Heràclit, Pitàgores, Parmènides i Protàgores d'Abdera.

 UNS RECORDS ...

   ¿SÓN ELS SOMNIS IMPOSSIBLES?
  The impossible dream by Szellorozsa. Agraïments a l'autora i a Deviant-art.
   
   


  Hauríem de recordar a personalitats com Martin Luther King, Nelson Mandela, Hipatia d'Alexandria i tants altres que han tingut somnis pels que han lluitat, patit i fins i tot mort, per saber que són possibles i necessaris.
  Fan que la nostra vida siga humana i no un simple passar.  Etiquetes de comentaris: edit post
  Reaccions:  
  0 Responses

  Publica un comentari a l'entrada

  Related Posts with Thumbnails

  Vinyetes filosòfiques

  Blocs alumnes 08-09

  Blocs alumnes 09-10

  Blocs 1A

  Blocs 1B

  Blocs 1 C

  G0: Anglès

  G1: BT i CCSS

  G2: Salut i CCSS